Kolumner

Christina Gestrin: En höst som sjudit av aktivitet

Folktingssekreteraren summerar hösten som varit och önskar alla en fridfull julhelg.
21.12.2021 kl. 12:52

Festtal: Har det svenska språket en framtid i Finland?

Professor Gustav Björkstrand höll festtalet på Folktingets svenskadagenfest i Karleby 6.11. Läs hans tal här.
20.12.2021 kl. 09:13

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehns tal på Folktingets strategidagar

Ta del av inspirationstalet om Megatrender och Svenskfinland inför Folktingets förtroendevalda i Åbo 20.11.
23.11.2021 kl. 15:48

Forum för minoritetsregioner: Sandra Bergqvists välkomsttal

Folktingets ordförande framförde en välkomsthälsning på FUEN:s konferens Forum för minoritetsregioner på Hanaholmen i Esbo 14.10.
14.10.2021 kl. 15:14

Ordförandes hälsning i Folktingsbrevet

Sandra Bergqvist skriver om samarbetet med Åland och behovet av svenskspråkig utbildning i Folktingets nyhetsbrev.
11.10.2021 kl. 12:23

Vad har Folktinget på höstens agenda?

Folktingssekreterare Christina Gestrin skriver om vad som är aktuellt i Folktinget i Folktingsbrevet 3/2021.
27.08.2021 kl. 12:58

Vem skapar vård på svenska?

Ordförande Sandra Bergqvists hälsning i Folktingsbrevet 3/2021
27.08.2021 kl. 10:52

Folktingsordförandes hälsning

Sandra Bergqvist skriver i sin kolumn i det senaste Folktingsbrevet om möjligheten med en sommarpaus.
18.06.2021 kl. 13:09

Alma Pöystis tal på Svenska dagen

Alma Pöysti mottog Folktingets förtjänstmedalj på svenska dagen och då höll hon ett tal som nu publiceras. Folktinget kommer att publicera hälsningar på sin webbsida under år 2021.
12.03.2021 kl. 13:04

Sandra Bergqvist: Lyft fram exempel där tvåspråkigheten fungerar!

Folktingets ordförande skriver en hälsning i Folktingsbrevet 1/2021
12.03.2021 kl. 12:47

Kolumn av Björn Vikström

Björn Vikström mottog Folktingets förtjänstmedalj år 2020 och här framför han en hälsning. Folktinget kommer att publicera hälsningar här på webben under år 2021.
16.12.2020 kl. 11:12

Sandra Bergqvist: En avgörande tid för vård på svenska

Folktingets ordförande skriver en hälsning i Folktingsbrevet 3/2020
29.10.2020 kl. 08:21

För att svenskan i Finland ska må bra, krävs det bättre kunskaper i finska.

Folktingets ordförande Sandra Bergqvist skriver i Folktingsbrevet om behovet av bättre kunskaper i finska.
27.02.2020 kl. 12:23

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

Rapport om bedömning av behoven av lagändring från arbetsgruppen för en färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster.
28.09.2017 kl. 12:57

Utlåtande: europeiska stadgan om minoritetsspråk

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till Finlands femte periodiska rapport om genomförandet av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
04.09.2017 kl. 11:28

Utlåtande om förslag till ny lag om åklagarväsendet 

Justitieministeriet har inte sänt en begäran om utlåtande, men Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) ställning till i huvudsak de frågor som berör de språkliga rättigheterna. 
18.08.2017 kl. 17:29

Utlåtande om stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen

Undervisnings- och kulturministeriet har bett Svenska Finlands folkting yttra sig om förslaget till fördelning av stöd till tidningspressen 2017. 
14.08.2017 kl. 10:00

Pressmeddelande: Folktinget kräver ny genomgång och utlåtanderunda

- Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.
30.06.2017 kl. 13:52

Utlåtande om förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen

De språkliga rättigheterna är viktiga inom social- och hälsovården, och speciellt inom service som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, då dessa ofta är i en utsatt ställning.
30.06.2017 kl. 11:21

Utlåtande gällande landskapsreformens fas II

Ärende:    Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens proposition om genomförande av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.
19.06.2017 kl. 15:14