Folktinget är starkt framme på årets Suomiareena i Björneborg 27–30.6.2023

26.06.2023 kl. 09:20
Under politikerveckan bjuder Folktinget på två diskussioner och finns på Medborgartorget i Café Svenskfinland tillsammans med Natur och Miljö, Finlands svenska 4H, Yrkeshögskolan Novia och Svenska kulturfonden i Björneborg.

- Folktinget har deltagit i Suomiareena sedan år 2012 och står även i år för en stor del av det svenskspråkiga programmet under politikerveckan. Det är viktigt att det svenska syns och hörs då beslutsfattare och samhällsintresserade från hela landet träffas för att diskutera aktuella frågor. Även i år samarbetar Folktinget med flera andra finlandssvenska aktörer, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Folktinget ordnar två diskussioner, onsdagen den 28 juni.  Under förmiddagen diskuterar en panel hur framtiden ter sig ur den unga generationens perspektiv. Diskussionen tar avstamp i Magmas ungdomsbarometer. Under eftermiddagen diskuterar partiledare från regeringen och oppositionen hur Finlands tvåspråkighet beaktats i regeringsprogrammet. Diskussionen ingår i det officiella Suomiareena-programmet.

- Det är väldigt bra att tidpunkten för Suomiareena nu har tidigarelagts till veckan efter midsommar. Vi hoppas att det bidrar till att flera har möjlighet att besöka Suomiareena och vi välkomnar alla intresserade till Folktingets debatter som ordnas den 28 juni i Mikaelsgården och på Stadshusets innergård, säger Maria Larma som är projektledare för Folktingets Suomiareena-program.

Program onsdagen den 28 juni 2023

Frukostseminarium på Mikaelsgården kl. 8.30 dörrarna öppnas, Mikonkatu 20–22

Kl. 9.00 Ungas framtid – utmaningar och möjligheter

Medverkande:

Arseniy Lobanovskiy, vice ordförande för Finlands Svenska Unga Socialdemokrater

Cecilia Huhtala, förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Oscar Lehtinen, krisarbetare, HelsingforsMission

Emmi Piippo, riksdagsassistent, medlem i Helsingfors ungdomssektion

                           

Kl. 10.00 ”Världen krisar – vad händer med Norden?”

Medverkande:

Yrsa Grüne-Luoma, journalist

Cecilia Huhtala, förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund, representant för Pohjola-Nordens ungdomsförbund

Katri Kulmuni, riksdagsledamot

Charly Salonius-Pasternak, ledande forskare, Utrikespolitiska institutet

Arrangör: Nordiska ministerrådet

 

Diskussion på Stadshusets innergård

Kl. 16.00 Regeringsprogrammet och det tvåspråkiga Finland, Hallituskatu 12

Medverkande:

Li Andersson, partiordförande, Vänsterförbundet

Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister, partiordförande, Svenska folkpartiet

Sari Multala, forsknings- och kulturminister, Samlingspartiet

Matias Mäkynen, vice ordförande, Finlands Socialdemokratiska parti

 

Alla tre diskussioner modereras av Kirsi Heikel, Miltton

Diskussionernas språk är svenska.

 

Mera information:

Projektledare Maria Larma, 040 777 1392, maria.larma@folktinget.fi

Folktingssekreterare Christina Gestrin, 050 511 3121, christina.gestrin@folktinget.fi