Svenskspråkig barnträdgårdslärarutbildning behövs i södra Finland

10.03.2010 kl. 15:25
Bristen på utbildade barnträdgårdslärare i södra Finland är uppenbar. För att råda bot på de mest akuta bristerna så behövs utbildning av barnträdgårdslärare i Helsingfors, säger Folktingets styrelse i ett uttalande från styrelsemötet på onsdagen.

Kompetensen finns hos institutionen för barnpedagogik vid Åbo Akademi, som har meddelat beredskap att starta upp en utlokaliserad utbildning i Helsingfors redan från hösten.

- Det är viktigt att vi kan åtgärda bristen på barnträdgårdslärare i södra Finland, men det bör ske i Åbo Akademis regi. Vi ska inte splittra barnträdgårdslärarutbildningen på svenska genom att dela upp den på olika aktörer, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

Enligt Folktinget så är det endast Åbo Akademi som på lång sikt kan garantera utbildningen av svenskspråkiga barnträdgårdslärare. Att nu splittra på utbildningen genom att låta andra aktörer få examinationsrätt kan äventyra möjligheterna att upprätthålla en högklassig svenskspråkig barnträdgårdslärarutbildning på sikt.

- Nu gäller det verkligen att inte kasta ut barnet med badvattnet, säger Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn: 050-512 2377