Folktinget uppvaktade kanslichef Kari Välimäki

19.03.2010 kl. 14:00
En delegation från Folktinget träffade i onsdags (17.3) kanslichef Kari Välimäki på Social- och hälsovårdsministeriet för att diskutera tillämpningen av språklagen inom ministeriets ansvarsområde.

Folktinget aktualiserade bland annat den kommande hälso- och sjukvårdslagen och det framtida nationella dataförvaltningssystemet för hälso- och sjukvården samt sociala sektorn. Folktinget lyfte dessutom särskilt fram problematiken med mentalvård på svenska.

- Det är ytterst viktigt att de språkliga rättigheterna respekteras inom social- och hälsovården. Då man är sjuk eller utsatt eller annars i behov av hjälp är man särskilt känslig och språkets betydelse i kommunikationen kan aldrig underskattas. Därför är det viktigt att patienterna och klienterna får vård på sitt eget språk, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

- Av regeringens språkberättelse framkommer också att mindre än hälften av de svenskspråkiga äldre som behöver hemhjälp i Helsingfors får den på sitt modersmål. Det är ohållbart i längden, säger Henriksson och hoppas att Helsingfors stad skulle ta tag i saken på allvar.

- Vi hade en konstruktiv diskussion med kanslichef Välimäki, och jag uppskattar hans attityd gentemot behovet av svenskspråkig service och beaktandet av det svenska i ministeriets fortsatta arbete mycket, säger Henriksson.

Folktinget har tidigare träffat kanslichef Ritva Viljanen på inrikesministeriet och kommer under våren att fortsätta uppvaktningen av ministeriernas kanslichefer.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377