Folktinget gläds över lösningen i barnträdgårdslärarfrågan

14.04.2010 kl. 16:30
Folktinget välkomnar den lösning gällande barnträdgårdslärarutbildningen som Åbo Akademi och Helsingfors Universitet idag har kommit överens om. Universiteten kommer att ordna en gemensam antagning för 20-30 studieplatser och hälften av de studerade utexamineras från Åbo Akademi och hälften från Helsingfors universitet.

- Det är oerhört glädjande att universiteten hittat en gemensam linje och att vi nu kan åtgärda bristen på barnträdgårdslärare i södra Finland, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp).

- Vi har alla hela tiden varit ense om att en grundutbildning också behövs i Helsingfors. Lösningen som kom i dag är ett prov på stort ansvarstagande och en god samarbetsförmåga i en viktig, och stundvis eldfängd, fråga.

- Dagens lösning är av stor betydelse för svenskans framtid i huvudstadsregionen, säger Henriksson.

Folktinget utgår från att dagens lösning innebär att Åbo Akademi fortsättningsvis har huvudansvaret för barnträdgårdslärarutbildningen på svenska. Det här är viktigt för att kunna garantera en högklassig svenskspråkig banträdgårdslärarutbildning på lång sikt.


För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn: 050-512 2377