Kollektivavtal på svenska

17.04.2010 kl. 15:55
Två resolutioner antogs vid Folktingssessionen i Helsingfors. Den första resolutionen behandlade kollektivavtal på svenska.

Kollektivavtalet hör till grundstenarna i arbetslivet, det reglerar arbetsvillkor och löner. Det finns drygt 150 allmänt bindande kollektivavtal i vårt land, av dem är knappt 60 översatta till svenska.

JK har tagit ställning till att avtalen ska publiceras på både svenska och finska.

De kollektivavtal som inte finns på svenska bör översättas som myndighetsarbete. Det ekonomiska läget får inte påverka den grundlagsenliga rätten till kollektivavtal på det egna språket.

Folktinget kräver
- att myndigheterna gör upp en konkret tidtabell för hur översättningarna ska förverkligas.