Juhani Seppänen premieras av Folktingets garanter

06.11.2013 kl. 13:40
Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5000 € till redaktören och läkaren Juhani Seppänen. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnar priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2013, kl. 13.00.
- Folktingets garanter vill i år uppmärksamma en person som levandegjort Finlands gemensamma historia med Sverige.  Den finländska historien före år 1809 uppmärksammas allt för lite även om vår nästan 700-åriga gemensamma historia med Sverige har satt tydliga spår i vårt land, säger Rantala.

Juhani Seppänen är mannen bakom tv-succén Suomi on ruotsalainen som visats redan två gånger i Finlands television och nu också visas i Sverige. Denna del av historien är viktig för att förstå att det svenska i Finland och dess fortlevnad inte bara är en fråga för finlandssvenskarna utan för hela nationen och för bägge språkgrupperna.

- Det arbete som Seppänen utför är mycket värdefullt. Han har på ett konstruktivt, okonstlad men också provokativt sätt lyft upp frågan på agendan, säger Rantala.


För mera information, kontakta:
Marcus Rantala, ordförande för Svenska Finlands folktings garanter, tfn 050 354 7159