Stöd för beredningen av förvaltningsstadgan för välfärdsområden

01.03.2022 kl. 16:06
VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Du hittar dokumenten här:

Språkaspekter i förvaltningsstadgan för välfärdsområden

Hyvinvointialueen hallintosäännön kielinäkökohdat
 

Dokumentet innehåller utdrag ur Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga för välfärdsområden med viktiga skrivningar om språkaspekter, samt VPS-gruppens tilläggsförslag och kommentarer.

Utdragen med viktiga skrivningar om språkaspekter lyfts fram för att de tvåspråkiga välfärdsområdena särskilt bör uppmärksamma och inkludera dem i sina egna förvaltningsstadgor.

Tilläggsförslagen är baserade på VPS-gruppens stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Kommunförbundet har gjort en mallstadga som dokumentet baserar sig på och det hittar du genom att klicka på den här länken.