Jubileumssession i Mariehamn 3-4 maj

29.04.2019 kl. 14:26
Folktinget fyller i år 100 år och håller sin jubileumssession i Mariehamn den 3-4 maj 2019.

I Mariehamns stadshus samlas närmare 70 folktingsledamöter från hela Svenskfinland. 7 av ledamöterna kommer från Åland.

På fredag eftermiddag 3.5 inleds sessionen kl. 15.00 i Mariehamns stadshus. Mariehamns stads hälsning framförs av stadsdirektör Barbara Heinonen. Litet senare på eftermiddagen inleds den allmänpolitiska debatten med aktuellt från Åland av lantrådet Katrin Sjögren från Ålands landskapsregering.

På lördag morgon samlas utskotten för sessionen för att behandla de olika sessionsärendena, bland annat motionerna. De behandlas sedan i salen av folktingsledamöterna. På lördag med start cirka kl. 12.30 väljs Folktingets ordförande och två vice ordföranden samt styrelsemedlemmarna för perioden 2019-2021. Den nuvarande ordföranden, riksdagsledamot Thomas Blomqvist från Raseborg, har meddelat att han avgår som ordförande.

Sessionen avslutas på lördagen cirka kl. 13.15.