Folktinget: Ställ upp som kandidat och använd din rösträtt i välfärdsområdesvalet

24.08.2021 kl. 15:23
Resolution antagen vid Folktingets extra session 24.8.

Riksdagen godkände i juni förslaget till reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet och därmed förs ansvaret för social-, hälso- och sjukvården och räddningsväsendet från kommunerna till 21 nya välfärdsområden samt Helsingfors stad. Det första välfärdsområdesvalet kommer att förrättas den 23 januari 2022 i landets alla kommuner på fastlandet förutom i Helsingfors, där Helsingfors stad fortsättningsvis har kvar ansvaret för att ordna tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. I valet väljs medlemmar till varje välfärdsområdes fullmäktige, som då kommer att ha den högsta beslutanderätten i området.

Välfärdsfrågor berör alla och då man behöver vård och omsorg är det särskilt viktigt att få service på sitt modersmål. För att kunna trygga servicen på svenska i de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena samt i förlängningen även för Ålands behov, krävs ett systematiskt arbete och strukturer som beaktar kundens språk och personalens språkkunskaper. Därtill krävs det kunskap och förståelse hos beslutsfattarna i välfärdsområdet.

Folktinget poängterar därför vikten av att det finns svenskspråkiga kandidater och att de röstberättigade använder sin rösträtt i det kommande valet. Detta val är Finlands första välfärdsområdesval någonsin, och därmed kommer de invalda att kunna lägga grunden för hur såväl välfärdsområdet som den språkliga servicen i välfärdsområdet fungerar.