Svenska översättningsbyrån anställer en övertranslator

17.12.2021 kl. 10:38
Svenska översättningsbyrån Ab är ett bolag som verkar i samarbete med Folktinget. Byrån är specialiserad på att översätta förvaltningstexter från finska till svenska.

Svenska översättningsbyrån söker nu en 

ÖVERTRANSLATOR

för tillsvidareanställning till sitt kontor i Helsingfors.

Till övertranslatorns uppgifter hör att leda översättningsbyråns arbete, sköta kommunikationen med byråns kunder, rekrytera och handleda översättare samt koordinera översättningsuppdrag. Övertranslatorn bär också det övergripande kvalitetsansvaret för arbetet.

Vi ser fram emot din ansökan om du har:
- erfarenhet av att översätta och granska förvaltningstexter,
- lämplig utbildning, helst högskoleexamen,
- Slaf-kännedom,
- social kompetens och god organisationsförmåga,
- ledarskapsförmåga, goda it-kunskaper och sinne för ekonomi.

Vi erbjuder ett mångsidigt och varierande jobb med goda förmåner, konkurrenskraftig lön och en inspirerande och dynamisk arbetsgemenskap.

För mer information kontakta översättningsbyråns vd Christina Gestrin, tfn 050 511 3121, eller övertranslator Nina Blomfelt, tfn 050 330 4212.

Skicka din ansökan med löneanspråk och cv senast den 7 januari 2022 till adressen christina.gestrin@folktinget.fi.

Till Svenska översättningsbyråns webbplats.