Lansering av Ge ditt barn en gåva

20.12.2021 kl. 10:20
Folktinget, Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund har tagit fram en nyversion av broschyren Ge ditt barn en gåva, som riktar sig till tvåspråkiga familjer. På grund av det förvärrade pandemiläget ordnas inget fysiskt evenemang 2.2 utan planeras istället att ordnas 27.4.

Världen är full av språk och språkkunskaper öppnar många dörrar. Folktinget, Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund har tagit fram en ny version av broschyren Ge ditt barn en gåva, som riktar sig till tvåspråkiga familjer. Vi vill med den här broschyren väcka tankar och ge föräldrarna redskap och mod så att de kan ge sitt barn två språk redan från början. Den svenska bildningsstigen med småbarnspedagogik och skola på svenska är en gåva föräldrarna kan ge sitt barn, oberoende av hemspråk.