Rösta i välfärdsområdesvalet!

21.12.2021 kl. 14:13
Val förrättas i hela landet, utom i Helsingfors och på Åland. Kom ihåg att rösta den 23 januari eller förhandsrösta 12-18.1 i Finland eller 12-15.1 utomlands. Klicka här för att se vår valvideo.

Folktinget påminner om att välfärdsområdesvalet ordnas söndagen den 23 januari 2022 i hela landet förutom i Helsingfors och på Åland.

Valet är oerhört viktigt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen. Därför är vår uppmaning till alla röstberättigade att rösta i valet och att välja en kandidat som lovar  att arbeta för den svenskspråkiga servicen i de kommande välfärdsområdena.