Bra gjort-märke till Frukt- och bärodlarnas förbund

19.01.2022 kl. 11:22
Med Bra gjort-stämpeln vill Folktinget visa sin uppskattning för att någon på ett positivt sätt verkar för det svenska i Finland. I första hand ger vi stämpeln till någon som verkar mest på finska.

Folktinget kontaktades i december om bristen på information på svenska om tillåtna växtskyddsmedel. Vi kontaktade bland andra Frukt- och bärodlarnas förbund Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto som upprätthåller tidningen Puutarha ja kauppa. Informationen i sin helhet brukar publiceras på finska i tidningen. Trots att Frukt- och bärodlarnas förbund enligt språklagen inte är skyldiga att erbjuda informationen lovade de att i framtiden också se till att informationen om växtskyddsmedel ges på svenska. Bra gjort, Folktinget tackar!

Här finns alla som uppmärksammats