Folktinget frågar: Hur ser presidentkandidaterna på svenskan?

08.01.2024 kl. 15:26
Finland står inför ett spännande presidentval. Folktinget kommer att uppmärksamma presidentvalet med korta videointervjuer med alla nominerade kandidater som valt att ställa upp för en intervju. Förfrågan om medverkan har riktats till alla uppställda kandidater.

Vi har frågat kandidaterna om hur de genom presidentämbetet kommer att stödja svenskan i Finland och hur viktig Finlands tvåspråkighet är för kandidaten personligen. Alla intervjuer har gjorts på svenska.

- För väljarna är det viktigt att veta hur presidentkandidaterna förhåller sig till det svenska språket i Finland. I grundlagen stadgas att våra nationalspråk är finska och svenska och det är viktigt att Finlands nästa president i positiv anda kommer att fortsätta värna om landets tvåspråkighet, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

En kandidatvideo per dag, enligt kandidatnummerordning, läggs ut på Folktingets sociala medier från och med tisdagen den 9 januari tills förhandsröstningen inleds.

9.1 Li Andersson

10.1 Olli Rehn

11.1 Harry Harkimo

12.1 Jutta Urpilainen

13.1 Alexander Stubb

14.1 Sari Essayah

15.1 Pekka Haavisto