Folktinget hjälper social- och hälsovårdsministeriet att sprida enkät om psykisk ohälsa

12.03.2024 kl. 15:28
Vill du vara med och påverka utvecklingen av barns och ungas tillgång till stöd vid psykisk ohälsa?

Social- och hälsovårdsministeriet vill höra barns och ungas åsikter om tillgången till stöd vid psykisk ohälsa och hur stödet borde utvecklas. Folktinget sprider enkäterna i syfte att de ska nå ut även till den svenskspråkiga befolkningen.

Det finns två enkäter – den ena riktar sig till minderåriga barn och unga, och den andra till vuxna. Enkäten för vuxna kan besvaras av föräldrar med minderåriga barn och unga, av myndiga unga personer och även av yrkesutbildade vuxna inom mentalvårdsarbetet som vill påverka utvecklandet av mentalvårdstjänsterna för barn och unga.

Enkäterna kan besvaras fram till och med 31.3.2024. Svaren kommer att användas för lagberedning och övrigt utvecklingsarbete.

Kontaktuppgifter gällande enkäterna finns i pressmeddelandet nedan.

Pressmeddelande: https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveysministerio-pyytaa-lasten-ja-nuorten-nakemyksia-mielenterveyteen-liittyvan-tuen-saatavuudesta?languageId=sv_SE

Enkät för barn och unga: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/61a1e225-4f6e-497b-959c-4726f35a6de0?displayId=Fin3002293&surveyLocale=sv

Enkät för vuxna: https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/992/osallistuminen/1819/kysely/

Survey in English: How could access to help for children and young people with mental health problems be improved?: Survey Powered by Webropol (webropolsurveys.com)