Folktinget på Göteborgs bokmässa

28.09.2018 kl. 11:49
Folktinget stod värd för två diskussioner om språk och identitet på årets bokmässa i Göteborg. Rafael Donner, Ella Turta (mitten) och Heidi Hakala samtalade.

Folktinget deltog för fjärde gången på Göteborgs bokmässa och arrangerade diskussioner på två av mässans scener. Den ena scenen var Globala torgets scen och den andra Finlandsarenans scen. 

Diskussionerna gick under rubriken ”Att vara ung och stolt över mitt språk – ett samtal om svenska och finska” och handlade om om hur det är att vara ung som finlandssvensk eller sverigefinne idag. Vad är stolthet och respekt när det kommer till språk och hur tacklar man en vardag då man talar ett språk i minoritet? 

Medverkande: Ella Turta, ordförande för Sverigefinska ungdomsförbundet och Rafael Donner, författare. Som moderator fungerade Heidi Hakala, journalist och författare.
 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250