Vad innebär det att Folktinget ger utlåtanden?

24.03.2020 kl. 16:38
Hur går det egentligen till då vi på Folktinget säger att vi ger utlåtanden eller deltar i höranden?

Oftast får vi ett mejl som länkar till ett förslag på till exempel en lag eller förordning. Ministeriet eller myndigheten tycker då att det är skäl att titta på innehållet med "svenskspråkiga glasögon" och ger oss möjlighet att kommentera. Sen jobbar Folktingets sakkunniga med innehållet, varvar det via våra expertutskott och sedan sänds vårt utlåtande in enligt en viss tidtabell.

Ibland kan vi också inbjudas på plats till exempelvis ett möte för att få lyfta fram vår sakkunskap. Då deltar vi i ett hörande.

Dessutom är vi lyhörda och kan ge utlåtanden, eller yttranden, också utan att vi tillfrågats om dem.

Här hittar du våra skriftliga utlåtanden: https://folktinget.fi/sv/folktinget/utlatanden/ Kanske du rent av har tid att ögna igenom några av dem? Har du frågor får du gärna vara i kontakt med oss.