Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nominera kandidater för Folktingsmedaljen

Publicerad den:

Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj utdelas på Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap. Medaljen utdelas årligen för betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

När medaljen beviljas beaktas följande insatser som meriterande:

1) ett hängivet arbete som gagnat det svenska i Finland;

2) ett arbete som inriktats på det svenska språkets vård och funktion i Finland;

3) ett gediget arbete som inriktats på en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik
gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).


Med anledning av medaljutdelningen har folktingsstyrelsen beslutat uppmana organisationer och enskilda att senast fredagen den 17 september 2010 inkomma med skriftliga förslag till folktingsmedaljörer.

Förslagen kan antingen formuleras fritt eller fyllas i på särskild blankett. Blanketten kan laddas ner här.

En lista på alla medaljörer år 1952-2009 hittar du här.

 


Adress: Svenska Finlands folkting
Lönnrotsgatn 3 a 3
00120 HELSINGFORS

tfn 09-6844 250
e-post: folktinget@folktinget.fi

 


Helsingfors den 12 augusti 2010

För Svenska Finlands folktings styrelse

 


Stefan Svenfors
folktingssekreterare
 

Tags: Nyheter

Liknande