Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ekenäs BB-beslutet bör prövas i förvaltningsdomstol

Publicerad den:

Folktinget uttrycker sin djupa besvikelse över HNS styrelses beslut att lägga ner Ekenäs BB. Folktingets styrelse samlades i dag i Helsingfors och anser att det är motiverat att ärendet prövas i förvaltningsdomstolen.


– Det är inte acceptabelt att fatta ett beslut som berör en så stor del av den svenska befolkningen utan att man gjort en grundlig språkkonsekvensutredning, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (sfp).


Folktinget anser att en språkkonsekvensbedömning borde ha gjorts innan ett beslut av denna storleksordning fattades. Dessutom har ärendet handlagts på ett sätt som strider mot god förvaltningssed.


Därtill är det uppenbart att det skett ett procedurfel när HNS styrelse röstade om en nedläggning av BB.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande