Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vänder sig till justitiekanslern i Karleby-frågan

Publicerad den:

Folktinget har i en skrivelse vänt sig till justitiekanslern och ber nu justitiekanslern ta ställning till huruvida Finansministeriets tillsättande av arbetsgruppen ”Kaksikieliset palvelut yksikielisistä kaksikielisiksi muuttuvissa virastoissa” 6.10.2009 samt arbetsgruppens uppdrag att utföra en språkkonsekvensbedömning i fråga om den statliga regionförvaltningsreformen, har skett i laga ordning.

Folktinget är djupt oroat över att arbetsgruppens uppdragsbeskrivning inte entydigt innehåller en komparativ språkkonsekvensbedömning i fråga om de administrativa områdesindelningarna.

– Det bör klart framgå i uppdraget att såväl det nordliga som det sydliga alternativet för landskapet Österbotten och Karleby ska utredas, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson (sfp).

– När den språkliga konsekvensbedömningen är gjord bör regeringen välja det alternativ som på bästa sätt tryggar de språkliga rättigheterna, säger Henriksson.

Folktinget aktualiserar också frågan om varför arbetsgruppen har tillsatts på ministernivå trots att grundlagsutskottet klart uttryckte att det är statsrådet som skall tillsätta gruppen. I grundlagens 67 § sägs det att vittsyftande och principiellt viktiga ärenden avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde.

– Folktinget är bestämt av den åsikten att de grundläggande språkliga rättigheterna är ett principiellt vikigt ärende, säger Henriksson.

Skrivelsen till justitiekanslern i sin helhet samt Finansministeriets beslut om tillsättandet av arbetsgruppen ” Kaksikieliset palvelut yksikielisistä kaksikielisiksi muuttuvissa virastoissa” 6.10.2009 hittar du under rubriken “Skrivelser” på vår webbplats.

För mera information, kontakta:
Anna-Maja Henriksson tfn 050-512 2377
 

Liknande