Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

En svensk vecka – ett hundratal evenemang

Publicerad den:

Svenska veckan är ett årligen återkommande svenskspråkigt kulturevenemang som går av stapeln veckan kring Svenska dagen 6.11.

År 2009 firas Svenska veckan 1-8.11.2009 på tio orter i Finland; Borgå, Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Karleby, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Svenska veckan vill erbjuda nya kulturupplevelser och nya erfarenheter för såväl den svenskspråkiga som den tvåspråkiga publiken, samtidigt som den finska publiken inbjuds att ta del av kultur på svenska under en speciell vecka.

Den primära målgruppen i år är barn och unga. Också språköarna har fått en speciell plats i planeringen av Svenska veckan 2009; t.ex. intar de bästa finlandssvenska ståuppkomikerna kroglivet i Tammerfors under Svenska veckan.

Också i år bjuder Svenska veckan på ett brett programutbud bestående av över 100 enskilda programpunkter. Veckan bjuder på bl.a. teaterturnéer, musik, stand-up, svenskspråkig film, litteraturkvällar och kylskåpspoesi. För barnen ordnas det konserter med gästande kändisar som Mumin och Arne Alligator. Programmet i sin helhet finns på www.svenskaveckan.fi

Svenska dagen firas på flera orter. Årets huvudfest firas i Jakobstad med start klockan 19.00. Festtalare är justitieombudsman Riitta-Leena Paunio. Folktinget står också som värd för festen i Åbo (Sigynsalen kl. 18) och den traditionella mottagningen i Helsingfors.

Målsättningen med Svenska veckan är att ge svenskan en större synlighet och skapa möten mellan det svenska och det finska i Finland. Genom Svenska veckan och dylika kampanjer hoppas Folktinget kunna skapa förståelse och välvilja hos majoritetsbefolkningen gentemot det svenska i Finland.
 

Tags: Nyheter

Liknande