Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

President Martti Ahtisaari deltar i Folktingets presskonferens

Publicerad den:

Folktinget håller i dag en presskonferens där tankarna kring handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk presenteras. Vid presskonferensen som hålls kl. 14.00 på Folktingets kansli i Helsingfors (Lönnrotsgatan 3 A 3) deltar president Martti Ahtisaari.

Grundlagen i Finland slår entydigt fast att landets finsk- och svenskspråkiga befolkning har rätt att få sina kulturella och samhälleliga behov tillgodosedda enligt lika grunder. Erfarenheter den senaste tiden visar ändå att det finns brister i rätten att få använda sitt eget språk till exempel i domstolar och att få samhällsservice på sitt eget modersmål.

Ledande politiker har tagit klar ställning för landets två nationalspråk. President Tarja Halonen har flera gånger påpekat att det råder en stor diskrepans mellan de i lagstiftningen tryggade språkliga rättigheterna och medborgarnas erfarenheter i det dagliga livet. President Martti Ahtisaari har i sin tur lyft fram sin oro över den växande negativa inställningen till Finlands andra inhemska språk.

Uppmuntrade av det starka stöd som ledande politiker uttryckt, initierar Folktinget därför ett handlingsprogram som vill bidra till att trygga att Finland förblir ett land med två levande nationalspråk. Handlingsprogrammet kommer att ledas av en styrgrupp med bred politisk och samhällelig förankring.


För ytterligare information:

Programchef Markus Österlund, tfn 040 836 7686
 

Tags: Nyheter

Liknande