Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Sammansättningen av handlingsprogrammets styrgrupp klar

Publicerad den:

Handlingsprogrammet leds av en styrgrupp med representanter för Presidentens kansli, Justitieministeriet, Finansministeriet och övrig statsförvaltning, den kommunala sektorn, social- och hälsovårdssektorn, utbildningssektorn och de politiska partierna.

Styrgruppen samlades till sitt första möte i juni 2010 och sammankommer 3-4 gånger under hösten 2010.

Styrgruppens sammansättning

Tags: Nyheter

Liknande