Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget utelämnat från TV-debatt

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting fick ingen inbjudan till debattkvällen om svenskan i Finland som sänds i programmet A2 Tema (Pakkoruotsi-ilta) i kväll. Diskussionspanelen består av 18 personer, dels privatpersoner och dels representanter från olika organisationer, partier och media.

– Vi tycker att det är lite märkligt att Folktinget inte har fått inbjudan till den här diskussionen, mot bakgrund av vår lagstadgade uppgift att bevaka den svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga intressen, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Vi har upprepade gånger erbjudit oss att delta, men uppenbarligen har det inte funnits behov av Folktingets åsikter i programmet. När det samtidigt finns inte mindre än två representanter för Suomalaisuuden liitto i panelen, så börjar man undra över målsättningarna, säger Henriksson

Folktinget hoppas på en konstruktiv diskussion i programmet och understryker att programledarna har ett stort ansvar för att debatten hålls på en ansvarsfull och saklig nivå.

 

För mera information
Ordförande Anna-Maja Henriksson 050 5122377
Folktingssekreterare Stefan Svenfors 050 5120420
 

Liknande