Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Språklig konsekvensbedömning viktig i hovrättsreformen

Publicerad den:

Folktingets styrelse som sammankom idag diskuterade den förestående hovrättsreformen och framhöll betydelsen av språkliga konsekvensbedömningar vid administrativa reformer.

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet bereder som bäst en revidering av antalet hovrätter och förvaltningsdomstolar. Det finns i nuläget sex hovrätter och åtta förvaltningsdomstolar samt Ålands förvaltningsdomstol i landet.

Folktinget understryker att det är synnerligen viktigt att arbetsgruppen granskar de språkliga konsekvenserna av reformförslagen i beredningen. Den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter och rättsskydd måste kunna garanteras också på lång sikt.

Folktinget ser det som ytterst nödvändigt att hovrätterna i Vasa och Åbo kvarstår. Motsvarande språkkonsekvensbedömning bör göras i fråga om förvaltningsdomstolarna.

För mera information:

Ordförande Anna-Maja Henriksson 050-512 2377
Folktingssekreterare Stefan Svenfors 050-512 0420

Liknande