Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget ger ut tidningen Kimpassa

Publicerad den:

Kimpassa är en tidning som Folktinget producerat för att konkret berätta om Finlands tvåspråkighet i vardagen. I tidningen kommer människor till tals kring språk och tvåspråkighet ur ett vardagligt perspektiv, i familjen, i jobbet eller på fritiden.

– Vi vill sträva efter att öka samhörighetskänslan mellan språkgrupperna och visa på att tvåspråkigheten kan vara en naturlig del av livet. Vi vill också med tidningen visa upp en annan dimension av språkdiskussionen än den strikt språkjuridiska och språkpolitiska, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Målet med publikationen är att fokusera på det positiva och det fruktbara möte som uppstår då två olika språkgrupper och kulturer möts. Avsikten med Kimpassa är inte att skuldbelägga eller ställa krav på de finskspråkiga, utan istället berätta om det tvåspråkiga Finland ur ett vardagligt perspektiv, säger Henriksson.

I tidningen ingår bl.a. artiklar om samarbete, vänskap, kärlek, business, kultur etc. över språkgränserna. En längre intervju med president Martti Ahtisaari ingår också. Kimpassa finns i pdf-format här eller kan beställas från Folktingets kansli.

Kimpassa utkommer på finska och delas ut som en bilaga med tidningen Pirkka och når därmed så gott som alla hushåll i Finland. Upplagan är cirka 1,6 miljoner exemplar och tidningen beräknas nå upp till 2,8 miljoner läsare. Tidningen kommer också att finnas på alla bibliotek i landet. Publikationen förverkligas i samarbete med kommunikationsbyrån Botnia Information. Svenska kulturfonden har stött projektet ekonomiskt.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377
 

Liknande