Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Anvisningar om språket i journalhandlingar behövs

Publicerad den:

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har avgett sitt beslut i det ärende som Folktinget anmälde i juni 2009. Ärendet gällde patienternas språkliga rättigheter och språket i journalhandlingar.

JO anser att social- och hälsovårdsministeriet borde utfärda klarare anvisningar om språket i patientjournaler och andra journalhandlingar.

Han tar också ställning för att bland annat sammanfattningar över vården (epikriser) samt läkarintyg och -utlåtanden bör översättas till svenska, om inte patienten meddelat något annat.

Här hittar du justitieombudsmannens beslut och pressmeddelande

Tags: Nyheter

Liknande