Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ung på svenska i Finland

Publicerad den:

På initiativ av Folktingets ungdomsutskott har studerande Krista Simberg genomfört en kartläggning om svenskspråkig service för ungdomar i tvåspråkiga kommuner.

Sju tvåspråkiga kommuner; Borgå, Esbo, Helsingfors Karleby, Raseborg, Vasa och Åbo valdes ut för kartläggningen. Kommunerna är olika till sin språkliga struktur samt sin befolknings- och näringsstruktur och har granskats som fallstudier.

En tydlig trend i kommunerna är att ungdomsväsendet allt mera jobbar tillsammans och inne i skolorna. Genom samarbete med skolorna kan kommunen garantera att vetskapen om tjänsterna når ut till ungdomarna i större grad och ungdomsledarna kan stöda ungdomarna i deras skolgång vid behov. Positivt är att kommunernas trängda ekonomiska läge under de två senaste åren inte i större utsträckning berört ungdomsverksamheten. Endast i Borgå sades två anställda inom ungdomsväsendet upp och en av ungdomsgårdarna stängdes. På samma sätt upplevs de kommunsammanslagningar som Raseborg och Karleby varit med om positiva och de förenade resurserna har gett den ombildade kommunen större möjligheter att fördela resurser och personal enligt ungdomarnas behov.

Avslutningsvis kan konstateras att de tvåspråkiga kommunerna i Finland med förtjänst i större utsträckning kunde samarbeta kring svenskspråkiga lösningar samt utbyta goda och fungerande idéer i verksamheten. Svenskspråkiga former för interaktion bland ungdomarna är viktigt och bör garanteras. Samtidigt är det också finlandssvenskarnas uppgift att använda sin rättighet att använda sitt modersmål och göra kommunerna uppmärksamma på att svensk service och tjänster är efterfrågade och behövda.

Rapporten Ung på svenska i Finland som flyer hittar du här och rapporten i sin helhet kan du läsa här.
 

Tags: Nyheter

Liknande