Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget söker språkskyddssekreterare

Publicerad den:

Folktinget lediganslår en tjänst som språkskyddssekreterare med särskild sakkunskap om social- och hälsovårdsfrågor

Till språkskyddssekreterarens uppgifter hör att

– ta emot och behandla anmälningar där myndigheter inte har tillgodosett lagstadgad service på svenska

– följa med hur de språkliga rättigheterna på svenska säkerställs av myndigheterna och aktivt främja en fungerande tvåspråkighet i Finland.

Språkskyddssekreteraren fungerar samtidigt som Folktingets sakkunniga i frågor som gäller social- och hälsovård på svenska, bevakar aktuella reformer och skriver utlåtanden om dessa.

Vi värdesätter god kännedom om stats- och kommunalförvaltningen, språklagstiftningen och speciallagstiftningen inom social- och hälsovårdsområdet, kunskap om Svenskfinland, erfarenhet av intressebevakning samt samarbets- och initiativförmåga.

För tjänsten krävs lämplig högskoleexamen. Juridisk sakkunskap angående språkliga rättigheter och social- och hälsovårdsfrågor är en merit.

Tjänsten tillsätts för ett år med möjlighet till förlängning, gärna senast från början av februari 2012. Placeringsort är Helsingfors.

För mer information vänligen kontakta folktingssekreterare Markus Österlund tfn. 09-6844 2554 eller 040-836 7686. Ansökningar med ev. bilagor bör vara Folktinget tillhanda senast 19.12.2011 kl. 16.00, och sänds till Svenska Finlands folkting, Lönnrotsgatan 3 A 3, 00120 Helsingfors.

Tags: Nyheter

Liknande