Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets session i april

Publicerad den:

Folktinget håller sin årliga session lördagen den 21 april 2012 kl. 11.00 på Riksdagshuset i Helsingfors (auditoriet i nya byggnaden). Sessionen beräknas vara avslutad senast kl. 18.00.


Kommunreformen och servicestrukturen inom social- och hälsovården utgör tema för sessionen.

På sessionen år 2012 behandlas:
• Verksamhetsberättelsen
• Revisionsberättelsen
• Fastställande av bokslut
• Beviljande av ansvarsfrihet
• Val av revisorer och deras ersättare
• Resolution
• Motioner

 

Motioner bör vara folktingskansliet tillhanda senast fredagen den 3 februari 2012.

Tags: Nyheter

Liknande