Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Public service på lika villkor

Publicerad den:

Denna text är en insändare som ingick i Hufvudstadsbladet i dag, 7.3.2012.

Svenska Yle och den svenska tv kanalen Yle Fem (tidigare FST 5) är viktig för landets tvåspråkighet och för att båda språkgrupperna ska få tillgång till de public service- tjänster som lagen förutsätter. Med anledning av den aktuella diskussionen om Yles tvåspråkighet hörde Folktinget vid sitt senaste styrelsemöte Gunvor Kronman, som är vice ordförande för Yles styrelse. Det är viktigt att de frågor som bl.a. Ralf Friberg lyfte fram i sin insändare (25.2), besvaras av Yles ledning.

De riktlinjer som Yle har utstakat för den svenska verksamheten ses av bolagets styrelse som en del av Yles helhetsstrategi.  Målsättningen är att markera att Yle är ett genuint tvåspråkigt bolag. Gällande detta har Folktinget inget att invända. Många finlandssvenskar förvånades och upprördes med rätta när rikssvenska idrottsstjärnor intervjuades på engelska i stället för på svenska under Yles stora Idrottsgala som sändes på TV 2. Här hade ett tvåspråkigt koncept känts naturligt. Att Yle Fems  program marknadsförs på de övriga kanalerna ser vi också som en positiv sak.

Gunvor Kronman avvisade bestämt påståendet om att Yle planerar att införa blandkanaler, där det finska tar för sig på den svenska kanalens bekostnad. Hon betonade också att det är förvaltningsrådet som godkänner Yles, och därmed Yle Fems budget.

Trots lugnande besked i fråga om en del påståenden som har förekommit i debatten kvarstår några oroväckande frågor, som Folktinget för sin del noggrant kommer att följa upp. Hur har styrelsen tänkt sig att en ökad svensk närvaro på TV 1 och TV 2 ska finansieras? Folktinget förutsätter att en ökad tvåspråkighet i de finska kanalerna inte leder till att Yle Fems verksamhet kringskärs. För den svenskspråkiga befolkningen förblir Yle Fem den primära public service kanalen.

Enligt regeringsprogrammet ska Ahtisaarirapportens åtgärdsförslag genomföras under regeringsperioden. I rapporten sägs bland annat att ”Statsmakten garanterar att svenska Yle får tillräckliga resurser för att tillhandahålla public service-tjänster på lika grunder till den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Finland.”  Vi utgår från att detta ställningstagande är vägledande för alla dem som fattar beslut om Yles verksamhet.

Christina Gestrin
Folktingsordförande

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Tags: Nyheter

Liknande