Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stort intresse för Folktingets seminarium

Publicerad den:

Folktinget ordnade i dag ett seminarium om tillämpningen i Finland av den europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråk. Seminariet ordnades på nationalmuseet i Helsingfors.

Huvudtalaren vid seminariet var ordföranden för Europarådets expertkommitté för stadgan, Dr. Stefan Oeter. I det civila är Stefan Oeter professor i tysk och komparativ offentlig rätt och internationell rätt vid Hamburg universitet. Dr Oeter poängterade det viktiga i att höja medvetenheten om mindre talade språk hos majoritetsbefolkningen. Han lyfte också fram att Finland bör satsa mer på social- och hälsovården på svenska. Hela anförandet av Stefan Oeter hittar du här.


Folktingets ordförande Christina Gestrins hälsningsord hittar du här.

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal hittas här.

Tags: Nyheter

Liknande