Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Så utses Folktinget

Publicerad den:

Folktingsledamöterna utses utifrån resultatet i kommunalvalet. Partierna och grupperingar kan ställa upp kandidater till Folktinget på så kallade långa listor valkretsvis i den ordning som de vill att kandidaterna ska beaktas vid röstfördelningen.

Antalet kandidater får vara högst två gånger antalet mandat i valkretsen. Kandidaterna bör vara finska medborgare, som på valdagen fyllt 18 år och samtyckt till kandidatur.

Man röstar inte direkt på kandidaterna utan folktingsledamöterna utses i samband med kommunalval så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kandidater i kommunalvalet.

Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som sitt modersmål – alla röster som getts åt dem räknas automatiskt med.

Partierna kan begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska. För att dessa personer ska räknas med ska personerna ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppge svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet.

Av Folktingets 75 ledamöter utses 70 enligt röstningsresultatet i kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. De 70 mandaten är indelade i 65 fasta mandat och 5 utjämningsmandat.

De fasta mandaten fördelas mellan de sex valkretsarna Helsingfors, Nylands, Åbolands, Vasa och övriga Finlands valkretsar i direkt proportion till den svenska befolkningens storlek i respektive valkrets. De fem utjämningsmandaten fördelas mellan partierna i direkt proportion till deras röster i samtliga valkretsar uträknat på 70 mandat.

För mera information om mandatfördelningen, kontakta biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf, tfn 040 550 3945 eller anders.bjorklof(at)folktinget.fi

Tags: Nyheter

Liknande