Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Barnkonserter under Svenska veckan för över 1 200 barn i Folktingets regi

Publicerad den:

Det svenska kulturevenemanget Svenska veckan arrangeras i år för trettonde gången på tolv orter runt om i Finland. Programmet börjar på måndag 4.11 och avslutas på farsdagssöndag 10.11. De deltagande orterna är i år; Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Alla orternas program finns samlat på webbplatsen www.svenskaveckan.fi.

– Svenska veckan lyfter fram den svenska kulturen i Finland. Vi vill samtidigt också erbjuda en chans för finskspråkiga att komma i kontakt med det svenska språket på ett annorlunda och okomplicerat sätt, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

– Vi noterar med glädje hur svenskan lyfts fram och stärks på språköar så som Björneborg och Uleåborg. T.ex. i Uleåborg kommer den svenska skolans elever att besöka finska skolor och dela ut godis och prata svenska med eleverna och i Björneborg kommer universitetscentret att hålla fikastund på svenska. 

Årets största enskilda evenemang är daghemskonserterna som ordnas på Helsingfors stadshus. I och med den stora efterfrågan på svenskt program för barn, erbjuder Svenska veckan i år två konserter för svenska daghem och språkbadsdaghem i Helsingfors.

– Det var ett bra drag att ordna två gratiskonserter i Helsingfors det här året. Nu kan vi fördubbla konsertplatserna och ger därmed över 800 daghemsbarn en plats på konserten med Arne Alligator och Djungeltrumman. Också på andra orter där gruppen uppträder, dvs. i Lahtis, Åbo och Borgå, har biljetterna gått åt i rasande fart, säger Folktingets informatör Anna Jungner-Nordgren.

Svenska veckan initierar också en rad samarbetsprojekt. Till årets nya samarbetspartner för Folktinget hör Helsingfors och Nylands sjukvårddistrikt där sjukhuspersonalen vid Barnkliniken, Barnets Borg, Jorv, Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutet under veckan kommer att uppleva korta språkduschar på svenska av språkbadarna magister Streng (Thomas Lundin) och magister Snell (Lilli Sukula-Lindholm).

– Svenska veckan i Lovisa kulminerar i Kulturkarnevalen. Den 8.11.2013 ordnar Kulturkarnevalen och Svenska veckan tillsammans en öppen hyllningskonsert till Pink Floyd i Lovisa Idrottshall, säger projektkoordinator Alexandra Furuhjelm.

För mer information kontakta:
Projektkoordinator Alexandra Furuhjelm 050-358 2264

Liknande