Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingsordförande Gestrin, Svenska dagen-mottagning i Helsingfors

Publicerad den:

Folktingsordförande Christina Gestrins tal som hon höll på Folktingets mottagning på stadshuset i Helsingfors 6.11.2013.

Mina damer och herrar, ärade mottagare av Folktingets förtjänsttecken.

Det är en ära och glädje för mig att på Folktingets vägnar få hälsa er välkomna till Folktingets Svenska dagen – mottagning här på Helsingfors stadshus. 

Folktinget har för 13 gången fungerat som koordinator för svenska veckan, som pågår mellan 4-10 november. Svenska veckan firas på 12 orter i landet, Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. På många andra orter ordnas också lokala Svenska dagen – fester.

Under svenska veckan vill vi lyfta fram den svenska kulturen i Finland och erbjuda program till både svenskspråkiga och finskspråkiga. Under veckan får bl.a. 1200  barn  en möjlighet att delta i barnkonserter och här i den här salen har idag 800 daghemsbarn hört Arne alligator och djungeltrumman uppträda.  Folktinget vill tacka alla samarbetsparter som fyllt svenska veckan med programinnehåll.

Glädjande har det också varit att läsa om alla de samhällsaktörer, som i år synligt och kreativt firar Svenska dagen. Idag har bl.a. Helsingin Sanomat, HU och dess studentkår och de finlandssvenska bokförlagen ordnat program för allmänheten här i Helsingfors. Att döma av mediarapporteringen har alla program som riktat sig till studerande och skolelever och som krävt förhandsanmälan varit synnerligen populära, vilket visar att det finns ett stort intresse och engagemang för svenska språket bland ungdomen.
Det skall vi glädjas åt, för många av oss har under det gångna året känt obehag och sorg i hjärtat över alla de negativa och hotfulla utspelen som riktats mot personer och institutioner som verkat för ett tvåspråkigt Finland och som stött svenska språket ställning i vårt land.

Inget ont, som inte har något gott med sig.
Debatten om medborgarinitiativet för att slopa den obligatoriska svenskundervisningen har under den senaste tiden fått en positiv vändning.  Många starka opinionsbildare har trätt fram i starkt försvar för landets tvåspråkighet. Diskussionen om Finlands nordiska tillhörighet och Norden som Finlands viktigaste referensram har betonats och säkert gett många personer en aha-upplevelse.  Vi har blivit påminda om vår långa gemensamma historia med Sverige och upplysts om att Sverige än idag är Finlands viktigaste handelspartner. De nordiska länderna tillsammans bildar en befolkning på 23 miljoner människor och med grundläggande kunskaper i Svenska kan också finländska ungdomar dra nytta av hela Norden som arbetsmarknad. Finland gör sig själv en enorm björntjänst genom att isolera sig från den Nordiska familjen. Genom att sända signaler om att Finlands tvåspråkighet inte mera är ett nationellt intresse skulle vi göra en stor skada.

Folktinget har en lagstadgad uppgift att bevaka den svenska befolkningens språkliga intressen. Det här värnar vi om med stort allvar. Under året har vi gett åtskilliga utlåtanden gällande lagförslag och ofta hörts i riksdagen. Men metoderna behöver inte alltid vara så allvarliga. Under bokmässan och på Finlandsarenan kunde förbipasserande fräscha upp sin svenska genom att ta sig en språkdusch i ett duschskåp och vi tror att musik, kultur och en lämplig portion av humor kan väcka intresset för att lära sig svenska. Samarbete är kungsordet för all verksamhet. Exempel på ett konstruktivt samarbete är den ordbok för järnvägskonduktörer som Folktinget under årets lopp skrivit tillsammans med VR. Erfarenheten av ordlistor är god. Folktingets samarbete med HNS resulterade för flera år sedan i en ordbok för social- och hälsovårdspersonal. Ordboken har redan tryckts i över 100 000 exemplar. I samarbete med Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund har Folktinget gjort en pamflett för blivande föräldrar, ”ge ditt barn en gåva”, som också haft en strykande åtgång.

Dessa exempel vill jag lyfta fram för att visa att det trots allt finns många ljusglimtar i vår ibland ganska besvärliga språkomgivning.

Idag samlas vi här för att lyfta en skål för Svenska Dagen och belöna personer som  gjort något extra för det svenska språket i Finland. Jag skall snart återkomma till det.

Varmt välkomna ännu en gång till Folktingets mottagning och en trevlig Svenska Dags mottagning önskar jag er alla.

Liknande