Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Lagförslaget saknar en lösning för att trygga svenskspråkig social- och hälsovård

Publicerad den:

Beredningsgruppen som berett ett förslag till ny servicestruktur inom social- och hälsovården har i dag överlämnat sitt lagförslag till omsorgsminister Susanna Huovinen. Syftet med lagförslaget är bland annat att garantera befolkningen jämlik tillgång till social- och hälsovård.

– Det finns många tvåspråkig kommuner som inte klarar av att uppfylla  invånarnas grundlagstryggade rätt till social- och hälsovård på finska och svenska enligt lika grunder. Beredningsgruppen har haft ett utmärkt tillfälle att föreslå en lösning för att förbättra de rådande språkliga bristerna. Tyvärr saknas nu ett sådant förslag, konstaterar Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Tillgången till social- och hälsovård på svenska måste förbättras. Speciellt personer med särskilda behov måste garanteras en obruten vård- och servicekedja på eget språk, säger Gestrin. 

Folktinget anser att ett tvåspråkigt specialupptagningsområde bör få ett riksomfattande ansvar att koordinera och samordna den svenskspråkiga social- och hälsovården för personer med särskilda behov. Mentalvård, missbrukarvård, specialomsorg, handikappservice, barnskyddsverksamhet och vård av personer med minnessjukdomar är sådana vårdformer som bör koordineras gemensamt.

– Det är också beklagligt att samkommunen Kårkulla inte har en plats i lagförslaget. Det är viktigt att utveckla de befintliga samarbetsstrukturer vi redan har i Svenskfinland.  Folktinget vill att samkommunen får en fortsatt roll och ett utvidgat uppdrag, konstaterar Gestrin.

– Folktinget kan inte godkänna beredningsgruppens förslag som sådant, eftersom det saknar en lösning för hur de rådande språkliga bristerna ska förbättras. Vi förväntar oss att frågan tas upp till diskussion i den politiska behandlingen av lagförslaget, säger Gestrin.


För mera information, vänligen kontakta:
Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050 511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686

Liknande