Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets ungdomsutskott: Glöm inte de svenska lösningarna i ungdomssektorn

Publicerad den:

Folktingets ungdomsutskott är oroligt för att svenska särlösningar i ungdomstjänster hamnar i skymundan då stora omvälvningar som kommunreformen och ungdomsgarantin är och blir aktuella.

– Ungdomsgarantin lägger en stor press på kommunerna att utveckla och omorganisera sina ungdomstjänster, men då gäller det också att vara lyhörd för svenska särlösningar, säger ungsomsutskottets ordförande Benjamin Ellenberg (SFP).

Till exempel i huvudstadsregionen sköter Svenska Produktionsskolan (SVEPS) ensamt det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet för samtliga kommuner.  En samarbetsmodell över kommungränserna som denna för samman svenska intressen och ökar kvaliteten på servicen.

– Samarbete mellan kommunerna och tilltro samt resursering till tredje sektorn är vik-tiga ledstjärnor för de svenska lösningarna.  Nu när uppgifterna ökar är det viktigt att resurserna inte släpar efter. Utrymme för svenska särlösningar måste finnas och samarbetet mellan kommuner bör stärkas, säger Ellenberg.

– Verksamheten bör kunna skräddarsys också för svenskspråkiga ungdomar, trots att volymerna är små.

Folktingets ungdomsutskott har till uppgift att bevaka svenska ärenden från de ungas per-spektiv och vid behov ta initiativ i frågor som berör den unga svenskspråkiga befolkningen. Vidare ska utskottet upprätthålla kontakter till unga finska politiker i de partier som är med-lemmar i Folktinget.

För mera information, kontakta:
Ungdomsutskottets ordförande Benjamin Ellenberg, tfn 044-294 3585

Liknande