Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Lösning för social- och hälsovård på svenska i metropolen är en nödvändighet

Publicerad den:

Idag presenterar Kommunförbundet Marcus Henricsons rapport om en förvaltningsmodell för hur man kan garantera god service på svenska i metropolen. Folktinget välkomnar utredningen och anser att det är speciellt viktigt att få en lösning för en fungerande social- och hälsovård på svenska.

– Folktinget stöder huvudprincipen om en särlösning i rapporten. Det behövs nytänkande och det är nödvändigt att hitta lösningar som garanterar social- och hälsovård på svenska i metropolområdet, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

I statsrådets nationalspråksstrategi betonas också möjligheten att använda särlösningar för att uppnå genuin språklig likvärdighet. Enligt strategin kan det behövas mindre enheter eller andra lösningar för att tjänsterna ska kunna produceras på ett effektivt och högkvalitativt sätt.

– Oberoende av särlösningar så skulle det redan idag finnas möjligheter till bättre fungerande social- och hälsovård på svenska om kommunerna tog ett större ansvar för att organisera verksamheten utgående från kundens och personalens språkkunskaper. Man bör börja med att förbättra rekryteringen av svenskkunnig personal samt kartlägga den personal som kan betjäna på svenska, framhåller Gestrin.

– Flertalet av kommunerna i metropolområdet kan idag inte garantera sina svenskspråkiga invånare social- och hälsovård på eget språk. Särskilt utsatta är barn och den äldre befolkningen, dvs. de grupper som mest använder sig av den kommunala social- och hälsovården. Därför måste vi hitta en lösning som säkerställer likvärdig service på svenska och finska. Även om metropolområdet är föremål för den aktuella utredningen, är det viktigt att också nå en lösning för hela Svenskfinland, påminner Gestrin.

För mer information, vänligen kontakta Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050 511 3121 eller folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686

Liknande