Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Minister Räsänens svar övertygar inte Christina Gestrin

Publicerad den:

Christina Gestrin riktade 23.12.2013 ett skriftligt spörsmål till inrikesminister Päivi Räsänen där hon uttryckte oro för att polisinrättningen i Österbotten splittras. Orsaken till detta är de förändringar inom polisinrättningen i Österbotten som blir aktuella under år 2014, där Vasa är placeringsort för huvudpolisstationen, medan situationscentralen inrättas i Seinäjoki. Det här är den enda situationscentralen i landet som inte placeras i direkt anslutning till huvudpolisstationen.

Gestrin frågade i spörsmålet vad regeringen ämnar göra för att utreda om polismyndigheterna har beaktat situationscentralens lagstadgade språkliga skyldigheter och faktiska möjligheter att bemöta finsk- och svenskspråkiga medborgare enligt lika grunder, om ledningscentralen placeras i Seinäjoki.

– Inrikesminister Päivi Räsänens svar om att omläggningen av polisinrättningarnas verksamhetsområden inte påverkar medborgarnas faktiska möjligheter att få service av polisen på finska och svenska är inte övertygande. Det här eftersom situationscentralen ansvarar för både varningsmeddelanden och övriga informationsuppgifter, säger Christina Gestrin.

– Räsänen säger vidare i sitt svar att faktiska färdigheter i svenska är ett av urvalskriterierna vid anställningen av personal till situationscentralen i Seinäjoki. Jag framhåller min syn på att det är nödvändigt att situationscentralen bör ha en tvåspråkig personalstyrka och kapacitet att i sin helhet fungera på två språk. Det här är en fråga som Folktinget noggrant följer upp, säger Gestrin.

– Jag anser fortfarande att det är problematiskt att polisens högsta ledning och ledningscentralen finns på olika orter, eftersom situationscentralerna ansvarar för polisens operativa verksamhet och det måste finnas en direkt kontaktyta i det dagliga arbetet, avslutar Gestrin.

I dag sammanträder Folktingets förvaltningsutskott på Österbottens förbund i Vasa. Utöver diskussioner om polisförvaltningen och andra aktuella reformer kommer utskottet att besöka Österbottens räddningsverk för att diskutera de aktuella planerna på att omorganisera räddningsområdena i landet.


För ytterligare information:

Folktingsordförande Christina Gestrin,
Tfn 050-511 3121

Liknande