Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Gestrin och Heinäluoma inledde Folktingets session

Publicerad den:

Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade Folktingets session i Helsingfors. I sitt öppningstal lyfte Gestrin upp bl.a. överenskommelsen mellan regerings- och oppositionspartierna om organisationen av social- och hälsovården, kommunreformen och svenskspråkig lärarutbildning i Helsingfors.

I den nya överenskommelsen om fem regionala områden som ansvarar för organiseringen av social- och hälsovården finns uppenbara risker att den svenska servicen försvagas då områdena blir mycket stora och kommunernas demokratiska inflytande minskar.

– Den fortsatta beredningen måste därför ta fram en struktur för hur social- och hälsovård ska ordnas på svenska. Det behövs ett riksomfattande ansvar för att koordinera och samordna den svenskspråkiga social- och hälsovård för personer med särskilda behov som kräver ett brett befolkningsunderlag. Psykvård, missbrukarvård, handikappservice, specialomsorg, barnskyddsverksamhet och vård av personer med minnessjukdomar är exempel på sådana vårdformer som ska koordineras gemensamt, sade Christina Gestrin.

Social- och hälsovårdsreformen styr inte längre kommunreformen, så en del av argumenten för en långtgående kommunstrukturreform måste nu omprövas.

– Den proposition om tvångssammanslagningar av kommuner som regeringen har berett är i ljuset av de senaste händelserna onödig. Jag anser att regeringen bör dra tillbaka det här förslaget som inte baseras på tryggandet av grundläggande rättigheter.

– Också den föreslagna metropolförvaltningen kommer i ett nytt ljus ifall vårdreformen genomförs enligt den nyaste modellen. Städerna i huvudstadsregionen kan inte tömmas på uppgifter och kommuninvånarnas rätt till inflytande genom sina förtroendevalda fullmäktigeledamöter får inte kringskäras, sade Gestrin.

Folktingsordförande Gestrin lyfte också upp den aktuella frågan om möjligheten att starta en svenskspråkig lärarutbildning i Helsingfors.  Till Folktingets session har två motioner i ärendet inlämnats.

– Alla barn skall ha rätt till en högklassig undervisning och till behöriga lärare, oberoende av var i Svenskfinland barnet bor. Folktinget skall verka för att en utbildning av klasslärare inleds i södra Finland för att trygga tillgången på behöriga lärare i hela Svenskfinland, slog Gestrin fast.

Den allmänpolitiska debatten på Folktingets session inleddes av riksdagens talman Eero Heinäluoma. Heinäluoma tog bl.a. upp att svenskan i Finland är en viktig och integrerad av hela landet och att andra länder kunde ta modell av Finlands språkpolitik. Heinäluoma avslutade med att säga att majoriteten av finska politiker är villiga att tala för svenskan och att varje klok människa bör se  hur viktig den finlandssvenska kulturen är för landet.

Christina Gestrins tal finns på Folktingets webbplats, www.folktinget.fi Talad version gäller.

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

 

Liknande