Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolution från Folktingets session 2014

Publicerad den:

Resolutionen från Folktingets session i Helsingfors: Trygga social- och hälsovård på svenska

Regerings- och oppositionspartierna har kommit överens om att fem regionala områden ska ansvara för att ordna social- och hälsovården. Det är fortfarande oklart hur revideringen av social- och hälsovården ska genomföras.   

Det finns uppenbara risker att den svenskspråkiga servicen i praktiken försvagas i hela vårdkedjan och speciellt för utsatta grupper. Det krävs politisk vilja för att den grundlagstryggade social- och hälsovården på svenska ska fungera i de nya strukturerna.

Folktinget anser att det är viktigt att trygga den social- och hälsovård som ska finnas i invånarnas närsamhälle samt ett brett utbud av specialsjukvård på svenska, när reformen går vidare. Det behövs också ett riksomfattande ansvar för att koordinera och samordna svenskspråkig social- och hälsovård för personer med särskilda behov som kräver ett brett befolkningsunderlag.

 

Liknande