Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Magistratsreformen får inte försämra svensk service på lokal nivå

Publicerad den:

Finansministeriet planerar en minskning av antalet magistratsenheter i landet. Enligt förslaget kunde antalet minskas från 41 till 25, och bland dessa finns sju tvåspråkiga enheter. Folktinget har sänt ett utlåtande till Finansministeriet i dag och motsätter sig förslaget, som leder till att kundservicen på svenska försämras på lokal nivå.

– Vi konstaterar att förslaget inte beaktar vilken betydelse de tvåspråkiga magistratsenheterna har för kundservicen på svenska. Om enheter med stark svenskspråkig kompetens dras in är det uppenbart att den svenskspråkiga servicen kommer att försämras. Enheternas språkliga kompetens borde i stället utgöra en garanti för att enheterna kan specialisera sig på svenska ärenden. Det är också viktigt att behörighetskraven gällande särskilda kunskaper i svenska fastställs enligt nuvarande grunder, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Enligt förslaget överförs verksamheten till samservice eller gemensam kundservice, men dessa serviceformer kan inte ersätta de tvåspråkiga magistratsenheternas breda sakkunskap och språkliga kompetens, säger Christina Gestrin.

– Beredningen har inte beaktat verkningarna för invånarnas rätt till likvärdig service på finska och svenska, och det saknas helt och hållet en bedömning av förslagets språkliga konsekvenser, säger ordförande Christina Gestrin. Också skärgårdsförhållanden, långa avstånd och bristande kommunikationsmöjligheter borde ha inverkat på bedömningen i större utsträckning.

Folktinget motsätter sig därför att de tvåspråkiga enheterna dras in och uppmanar ministeriet att senarelägga reformen. Flera stora reformprojekt av betydelse för magistraternas framtid är aktuella för närvarande, och det är viktigt att ministeriet har en helhetsbild av samtliga förslag innan man fattar beslut om enskilda magistratsenheter.

Utlåtandet i sin helhet hittar du här.

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Sakkunniga i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763

Liknande