Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Vi behöver språklig mångfald i Europa!

Publicerad den:

Språk är en viktig prioritet för EU och den språkliga mångfalden i Europa är en realitet. Förutom de 24 officiella språken inom EU, talas 60-80 regionala och minoritetsspråk av närmare 50 miljoner EU-medborgare. Det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), där Folktinget är medlem, har inför EU-valet gett ut en pamflett om vikten av att stöda Europas alla språk och att främja språklig mångfald i Europa.

– Mångspråkigheten i Europa ska ses som en rikedom, inte som ett hot. Genom att stöda alla språk, särskilt dem som är speciellt hotade idag, ökar vi delaktigheten och demokratin i Europa. Det är därför dags att utse en kommissionär för språklig mångfald och nationella minoriteter i den nya EU-kommissionen efter valet, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

NPLD utarbetar nu, i samarbete med europaparlamentariker från olika språkgrupper, en europeisk vägkarta för att främja språklig mångfald. Dess syfte är att visa på den potentiella nyttan – både den personliga, sociala och ekonomiska – som den språkliga mångfalden och medborgarnas språkkunskaper har för Europa.

– Vi behöver flera språk, inte färre. Den språkliga mångfalden medför ekonomisk nytta för samhället. Språkkunniga människor är enligt forskning kreativa och innovativa, och har större chanser till arbete och rörlighet i Europa. Den europeiska vägkartan behövs för att främja ett Europa som är inkluderande och jämlikt, betonar folktingssekreterare Markus Österlund.

Folktinget sänder ut pamfletten som ges ut inför EU-valet till de finländska partiernas kanslier för distribution till alla EU-valskandidater. Efter valet följer NPLD upp frågan i kontakter till Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Arbete med den europeiska vägkartan, som är NPLD:s spjutspetsprojekt under 2014-15, leds av Folktinget och bygger delvis på erfarenheterna från Finland och arbetet med Ahtisaarirapporten och statsrådets nationalspråksstrategi. Det behövs nu en motsvarande strategi för Europa för att främja språklig mångfald.

NPLD:s pamflett

Ytterligare information:
Folktingets ordförande, riksdagsledamot Christina Gestrin, tfn 050 511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040 836 7686  

 

 

Liknande