Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kommunernas språkliga skyldigheter bör förtydligas i den nya kommunallagen

Publicerad den:

Folktinget konstaterar att utkastet till ny kommunallag har genomgått ett grundligt förarbete och att Finansministeriet har gått in för en öppen beredningsprocess. Det här är positivt med tanke på att lagen har en grundläggande betydelse för landets kommuner och deras invånare långt in i framtiden.

– Kommuninvånarnas språkliga rättigheter och skyldigheter beaktas emellertid inte i tillräcklig utsträckning i lagtexten. De språkliga rättigheterna har en stark ställning i grundlagen, och tvåspråkiga kommuner ska trygga de finsk- och svenskspråkiga invånarnas rättigheter enligt lika grunder.

– Vi anser därför att det är nödvändigt att kommunernas språkliga skyldigheter förtydligas i lagutkastet. Det är viktigt att understryka att kommuninvånarna har likvärdig rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet på finska och svenska.  Vi efterlyser också att de organ för undervisningsförvaltningen i tvåspråkiga kommuner som tillsätts för den finsk- respektive svenskspråkiga språkgruppen ska vara förvaltningsmässigt likställda och ha motsvarande resurser och befogenheter, säger folktingsordförande Christina Gestrin.

Folktinget understryker vikten av att kommunerna också definierar hur tvåspråkigheten ska beaktas i serviceverksamheten i sin förvaltningsstadga. Enligt lagutkastet upphävs denna skyldighet, och Folktinget anser att det här kan leda till att insikten om kommunens språkliga skyldigheter försvagas på sikt.

– De strukturella reformer som nu genomförs i landet leder till genomgripande förändringar i kommunernas verksamhetsmiljö. Därför uppmanar vi Finansministeriet att till alla delar följa upp vilka verkningar de här förändringarna har för kommunernas förutsättningar att trygga de språkliga rättigheterna enligt grundlagen, avslutar Christina Gestrin.

Utlåtandet i sin helhet hittar du här

För ytterligare information, kontakta:

Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande