Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Integration – men inte på svenska?

Publicerad den:

Folktingets ordförande Christina Gestrin (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar vad regeringen ämnar göra för att se till att invandrare får integreras på svenska. Hon frågar också vad regeringen ämnar göra för att utreda om myndigheterna följer lagen när de inte beviljar integrationsstöd till invandrare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning.

– En person som är motiverad och vars önskemål och behov tas på allvar har större chanser att integreras väl. Det är oroväckande om myndigheter inte ser svenskan och finskan som likvärdiga integrationsspråk och heller inte ser att det finns efterfråga på svenskkunnig arbetskraft inom flera sektorer, säger Gestrin.

Frågor kring invandrares rätt att integreras på svenska i Finland, och speciellt i huvudstadsregionen, har diskuterats flitigt i media den senaste tiden. På vissa arbets- och näringsbyråer har det funnits en ovilja att bevilja integrationsstöd till invandrare som väljer att delta i svenskspråkig integrationsutbildning. Det här motiveras med att svenskspråkig integrationsutbildning inte leder till arbete. Problem har funnits även i tvåspråkiga kommuner, där invandraren inte fått information om möjligheterna att integreras på svenska.

– Det är oroväckande om det inte finns praktisk möjlighet att välja svenska som integrationsspråk. Många invandrare har större förutsättningar att integreras i samhället om de får sin integrationsutbildning på svenska, fortsätter Gestrin. Hon ger som exempel personer som har svenskspråkiga familjemedlemmar eller som redan behärskar andra germanska språk.

 

För ytterligare frågor eller information, kontakta:

Christina Gestrin, 050 511 3121

Markus Österlund, 040 836 7686

Liknande