Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: 150 evenemang på svenska under Svenska veckan

Publicerad den:

Det svenska kulturjippot Svenska veckan arrangeras i år för fjortonde gången. Veckan startade på måndag den 3.11 och avslutas på farsdagssöndag 9.11. Över 150 enskilda evenemang har anmält sig till Svenska veckan som firas på tolv orter i Finland. De deltagande orterna i år är Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Hela programmet finns samlat på adressen svenskaveckan.fi.

– Under Svenska veckan arrangerar Folktinget en mängd kulturevenemang runt om i landet. Med evenemangen vill vi förmedla information och kunskap om den finlandssvenska kulturen.  Med tanke på medborgarinitiativet om svenskan som nu behandlas i riksdagen är det viktigt att lyfta fram att svenskan är ett levande språk i Finland, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Svenska veckans primära målgrupp är barn och unga. Genom att en stor del av programmet riktar sig direkt till skolor kan kulturupplevelser lätt integreras i det dagliga skolarbetet, i såväl svensk- som finskspråkiga skolor.

– Tove Janssons 100-års jubileum syns även i Svenska veckans programutbud i form av konstutställningar, temakonserter och filmvisningar på flera av orterna. Det är fint att Svenska veckan uppmärksammar en av vår tids mest berömda barnboksförfattare, säger projektkoordinator Alexandra Furuhjelm.

Svenska veckan uppmärksammas också bl.a. på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt där språkansvariga vid Gynekologiska och Barnmedicinska resultatenhetens avdelningar tillsammans med restaurang Ravioli på Mejlans sjukhusområde gör kampanj kring Svenska veckan.

– HNS har en lagstadgad skyldighet att betjäna sina patienter på svenska och finska, av HNS patienter har över 134 000 svenska som modersmål. KivaSpa-nätverket vill på ett positivt sätt stödja målsättningen att ge god vård på både svenska och finska. Via språkansvariga i KivaSpa-nätverket och genom kampanjen på restaurang Ravioli kommer över 2000 personer dagligen i kontakt med Svenska veckan, berättar Furuhjelm-Andberg.

 

För mer information kontakta:

Projektkoordinator Alexandra Furuhjelm 050-358 2264

Liknande