Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget gläder sig över en klar majoritet för obligatorisk svenska i riksdagen

Publicerad den:

Riksdagen har i dag röstat om det medborgarinitiativ som syftade till att göra svenskan till ett valfritt skolämne. I omröstningen förkastade man med bred marginal initiativet som ville göra svenskan frivillig på alla utbildningsstadier. Samtidigt röstade riksdagen med knapp marginal för att uppmana regeringen att utreda ”de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt”.

– Jag är lättad och glad att en så klar majoritet av riksdagsledamöterna anser att svenskan ska vara ett obligatoriskt skolämne i finska skolor också i framtiden. Det här vittnar om en djup förståelse för att Finland är ett land med två levande nationalspråk, och att alla barn har rätt till obligatorisk undervisning i båda språken, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Men visst känner jag oro för konsekvenserna av de regionala försök som riksdagen nu har bett regeringen att utreda, och som eventuellt införs. Regionala försök leder till att de som inte läser svenska försätts i en sämre ställning senare i livet med tanke på utbildningsmöjligheter och också med tanke på framgång i arbetslivet.
 
– Jag är fullt övertygad om att Finlands tvåspråkighet är en konkurrensfördel för både samhället och individen. Finland hör till Norden och våra länder har en gemensam historia, samhällssyn och värdegrund. Det nära politiska och ekonomiska samarbete som hela tiden förstärks mellan våra länder, innebär att kunskaper i svenska är en klar merit för alla.

– Nu måste vi satsa all energi på att förbättra språkundervisningen på alla nivåer i utbildningen, och att göra den mera attraktiv. Dessutom borde språkundervisningen inledas så tidigt som möjligt, gärna i de första årskurserna, avslutar Gestrin.

 
För ytterligare information:
Christina Gestrin, 050 511 3121
Markus Österlund, 040 836 7686

Liknande