Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen

Publicerad den:

Förra veckan röstade Finlands riksdag med en överväldigande majoritet för att hålla kvar svenskan som ett obligatoriskt ämne i finska skolor. I samband med att Folktinget presenterade sina valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera undervisningen i våra nationalspråk.

– Den solklara majoriteten i riksdagen är ett tecken på ett starkt stöd för Finlands två nationalspråk, finska och svenska. Alla barn ska också i framtiden ha rätt till obligatorisk undervisning i båda språken. Nu finns ett klart momentum för att reformera undervisningen i nationalspråken, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Jag vill att vi tidigarelägger och moderniserar undervisningen i nationalspråken. Det ska vara intressant att läsa svenska, och eleverna ska uppleva att de har nytta av undervisningen och får använda sig av språket i vardagen. Varje skolklass i våra svenska skolor borde ha en vänklass i en finsk skola, och klasserna borde träffas regelbundet. Det kan handla om att klasserna träffas eller virtuella möten med hjälp av modern teknik, säger Gestrin.

–  Vi ska också öka utbyten mellan skolor i Finland och i hela Norden. Våra länder har en gemensam historia, samhällssyn och värdegrund, och i dag har vi ett nära politiskt och ekonomiskt samarbete. Därför är det viktigt att skapa språkmöten mellan elever i ett så tidigt skede som möjligt. Här hoppas jag på kreativa lösningar där idrott, musik, film och teater används som metoder för att bygga vänskap över språk- och nationsgränser, säger Gestrin.

–  Det är dags att vända blad och komma bort från den negativa diskussion som talar om tvång, och i stället fokusera på möjligheterna och nyttan av studier i svenska. Nu ska vi gå från ord till handling, och genomföra de många goda förslag som lagts fram i olika arbetsgrupper och utredningar, avslutar Gestrin.

Folktingets valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 hittar du HÄR.

För ytterligare information:

Folktingets ordförande Christina Gestrin, 050 511 3121

Folktingssekreterare Markus Österlund, 040 836 7686

 

Liknande