Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget vill se konkreta skrivningar för svenskan i regeringens handlingsplaner

Publicerad den:

Folktinget välkomnar skrivningarna i det nya regeringsprogrammet där regeringen värnar om landets två nationalspråk i enlighet med grundlagen. Däremot saknar Folktinget viktiga skrivningar som lyfter fram hur landets tvåspråkighet och myndigheternas service på båda språken tryggas i praktiken.

Folktinget förutsätter därför att de kommande handlingsplanerna ska innehålla konkreta förslag om hur Finlands tvåspråkighet ska stärkas.

– Regeringen måste förlänga nationalspråksstrategins ikraftvarande och möjliggöra att det nationalspråksnätverk med ansvarspersoner från samtliga ministerier och statsrådets kansli, som Justitieministeriet tillsatt, fortsätter sitt arbete och utvecklas under denna regeringsperiod, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

– Det är synnerligen viktigt att regeringen redan i planeringen av de kommande förvaltningsreformerna försäkrar sig om att myndigheterna kan trygga invånarnas språkliga rättigheter enligt grundlagen. Regeringen måste också garantera resurser så att reformerna inte försämrar myndigheternas förmåga att trygga de språkliga rättigheterna i praktiken, säger Blomqvist.

Folktinget är också vaksamt då det gäller skrivningen i regeringsprogrammet gällande regionala försök med frivillig svenska i skolan.  Den förra riksdagen antog en kläm om att de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för dessa försök ska utredas.

– Folktinget anser att den förra riksdagens skrivning måste följas. Jag känner oro för konsekvenserna av regionala försök, eftersom de leder till att de elever som inte läser svenska, försätts i en sämre ställning senare i livet med tanke på utbildnings- och arbetsmöjligheter, säger Blomqvist.

– Finlands statsminister har traditionellt varit den främsta garanten för Finlands tvåspråkighet och Folktinget utgår från att Juha Sipilä är villig att axla den rollen, säger Blomqvist.

 

För mera information, kontakta:

Folktingsordförande Thomas Blomqvist, tfn 050-512 7776

Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande